Zavolejte nám: +420 597 407 511

Co je CMMS/EAM?

Zkratka CMMS/EAM se překládá jako software (informační systém) pro „Plánování a řízení podnikové údržby a servisu a správu podnikového majetku“. Ale pojďme se na tento pojem podívat trochu podrobněji. Na úvod se můžete podívat na krátké video, kde je tento pojem dopodrobna rozklíčován.

Každý podnik, a především ten výrobní, v dnešní „počítačové době“ provádí (je povinen provádět) činnost, která by se dala pojmenovat jako proces řízení podnikové údržby a správy majetku. Údržbu nejen výrobních zařízení je nutné provádět jak z důvodu předepsaných doporučení a pravidel výrobců těchto zařízení, tak hlavně z důvodů legislativních. Například pravidelné mazání, výměny kapalin či jiné činnosti, které prodlužují životnost daného zařízení nebo samotné opravy poruch zařízení a podnikového majetku rovněž spadající do procesů řízení podnikové údržby. Každá společnost nějakým způsobem eviduje svůj majetek a používá na to zpravidla podnikový informační systém (tzv. ERP – Enterprise Resource Planning). Systémů, které jsou v podnicích implementovány, může být několik (MES/MOM, CRM, docházkové systémy, apod.) a každý z nich si většinou plní svoji jednoznačnou funkci. Mnohdy se tyto systémy nedokážou mezi sebou „domluvit“ a sdílet svá data. To pak přináší vícenáklady na zpracování a analýzu těchto dat a ztrácí se „kouzlo“ jednotného online pohledu na proces výkonosti podniku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Get notified of the best deals on our WordPress themes.
Latest posts

Vybraná zobrazení aplikace TechIS

Chráníme Vaše osobní údaje!

TechIS - Email Protection
Získejte přednostní informace o TechIS
COVID-19

Žádná opatření nás nezastaví, pojďme se potkat online!

Zamluvte si online prezentaci TechIS